Szkolenie weterynaryjne i odstrzał bobrów

Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie organizuje szkolenie weterynaryjne z zakresu oględzin tusz. Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie zaświadczeń weterynaryjnych, które są ważne 10 lat od dnia wydania, co może oznaczać, że część osób przeszkolonych w pierwszych latach obowiązywania rozporządzenia utraciło już uprawnienia do podpisywania dokumentów o przeprowadzonych oględzinach tusz pozyskanej zwierzyny. A zatem proszę o zgłaszanie się chętnych myśliwych do Prezesa Koła w terminie do 25.06.2022 w celu wysłania zbiorowego zapotrzebowania na ww. szkolenie. Ponadto proszę zgłaszać się na szkolenie w celu odstrzału bobrów, które również będzie organizowane w tym roku gospodarczym. O terminach tych szkoleń będę powiadamiał Koleżanki i Kolegów indywidualnie.

 

DARZ BÓR

Prezes WKŁ nr 112 "DZIK" w Ornecie

Tadeusz Popiel

Fotka Losowa

dscf1015.jpg