Informacje dodatkowe do terminarza polowań zbiorowych 2022/2023

pobierz Informacje

Zmiana terminu spotkania integracyjnego

                                                           Koleżanki I Koledzy!
W związku z tym, że Nasze Koło bierze czynny udział w Dożynkach Gminnych w dniu 27.08.2022 w miejscowości Henrykowo - spotkanie integracyjne myśliwych i rodzin zostało przełożone na 10.09.2022 godz. 16.00 pod wiatą rekreacyjną. W związku z powyższym Zarząd Koła postanowił:
1.  w celu zabezpieczenia logistycznego imprezy zamówić catering u Pani Ireny Szwejkowskiej + wyroby na grilla.
2. ustalono częściową odpłatność od 1 osoby - 75 zł. Myśliwi mogą zapraszać inne osoby, wówczas odpłatność od 1 osoby wynosi 150 zł (dzieci do lat 15 są zwolnione z opłat).
3. w celu uatrakcyjnienia imprezy pod względem muzycznym zamówiono DJ - P. Arkadiusza Sytczyka.
4. zapisy wraz z wpłatą ww. kwoty przyjmować będzie Kol. Tadeusz Popiel w terminie do 04.09.2022 do godz. 21.00.
 
                                                                                                                    DARZ BÓR
                                                                                                     ZARZĄD WKŁ nr 112 "DZIK"

 

                                                                                                                    w ORNECIE

Szkolenie weterynaryjne i odstrzał bobrów

Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie organizuje szkolenie weterynaryjne z zakresu oględzin tusz. Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie zaświadczeń weterynaryjnych, które są ważne 10 lat od dnia wydania, co może oznaczać, że część osób przeszkolonych w pierwszych latach obowiązywania rozporządzenia utraciło już uprawnienia do podpisywania dokumentów o przeprowadzonych oględzinach tusz pozyskanej zwierzyny. A zatem proszę o zgłaszanie się chętnych myśliwych do Prezesa Koła w terminie do 25.06.2022 w celu wysłania zbiorowego zapotrzebowania na ww. szkolenie. Ponadto proszę zgłaszać się na szkolenie w celu odstrzału bobrów, które również będzie organizowane w tym roku gospodarczym. O terminach tych szkoleń będę powiadamiał Koleżanki i Kolegów indywidualnie.

 

DARZ BÓR

Prezes WKŁ nr 112 "DZIK" w Ornecie

Tadeusz Popiel

Terminarz polowań zbiorowych 2022/2023

pobierz Terminarz

Komunikat Komisji Rewizyjnej Koła

Komisja Rewizyjna WKŁ nr 112 "DZIK" w Ornecie informuje, że z dniem 02.06.2022 nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego KR ze względu na nadmiar obowiązków służbowych pełnionych przez dotychczasowego Przewodniczącego KR - Kol. Krzysztofa Kądziołkę w jego firmie.

Nowym Przewodniczącym KR został Kol. Piotr Małachowski.

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Kol. Piotr Małachowski - Przewodniczący KR.
  2. Kol. Artur Ryniec - członek KR.
  3. Kol. Krzysztof Kądziołka - członek KR

Fotka Losowa

5.jpg