Pozyskanie jeleni - cieląt w latach 2012-2023 - wykres

pobierz Wykres

Pozyskanie dzików w latach 2012-2023 - wykres

pobierz Wykres

Pozyskanie sarn - rogaczy w latach 2012-2023 - wykres

pobierz Wykres

Pozyskanie sarn - kóz w latach 2012-2023 - wykres.

pobierz Wykres

Pozyskanie sarn - koźląt w latach 2012-2023 - wykres

pobierz Wykres

Fotka Losowa

image015.jpg