Uchwała Zarządu Koła z dnia 3.09.2021

pobierz

Uchwała Zarządu Koła z dn. 06.07.2021

Zarząd Koła ustalił odpłatność za korzystanie z Domku Myśliwskiego i Wiaty Rekreacyjnej:

  • myśliwi i stażyści Koła - 80 zł/1 doba
  • osoby obce korzystające z Domku Myśliwskiego - 800 zł/1 doba
  • osoby obce korzystające tylko z wiaty (bez naczyń) - 300 zł/12 godz.
  • emeryci, renciści (III wiek itp) 80 zł/12 godz. 
  • uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli - bezpłatnie do 8 godz.
  • władze samorządowe - bezpłatnie do 8 godz.

Uchwała Zarządu Koła z dn. 11.05.2021

  1. Zarząd Koła postanowił, że pozyskaną zwierzyną płową zdawać wyłącznie do punktu skupu BIURKOM - FLAMPOL w m. Krzykaly 28.
  2. Pozyskane dziki zdawać do chłodni Inspekcji Weterynaryjnej w m. Krzykały 4 lub do innych chłodni Inspekcji Weterynaryjnych.
  3. Ponadto Zarząd Koła postanowił wypowiedzieć umowę z firmą WELES na zdawanie pozyskanej zwierzyny płowej zawartej przez Zarząd Koła w dn. 19.05.2020

Fotka Losowa

image04.jpg