Uchwała Zarządu Koła z dn. 04.01.2022

Zarząd Koła ustalił odpłatność za korzystanie z Domku Myśliwskiego i  Wiaty Rekreacyjnej:

  • myśliwi i stażyści z Koła - 100zł/dobę;
  • leśnicy z Nadleśnictwa Orneta i rolnicy z Gminy Orneta - 100zł/dobę;
  • osoby obce wynajmujące Domek Myśliwski - 1000zł/dobę;
  • osoby obce wynajmujące Wiatę Rekreacyjną (bez naczyń) - 500zł/dobę;
  • organizacje emerytów, rencistów (np. Uniwersytet III wieku itp.) - 100zł/do 12 godzin;
  • uczniowie szkól podstawowych i przedszkoli - bezpłatnie/do 8 godzin;
  • władze samorządowe powiatu i gminy - bezpłatnie/do 8 godzin

Osobom wynajmującym Domek Myśliwski i Wiatę Rekreacyjną wraz z wyposażeniem przekazywać będzie i odbierać po imprezie będzie Kol. Ewelina Górska.

Uchwała Zarządu Koła z dn. 11.05.2021

  1. Zarząd Koła postanowił, że pozyskaną zwierzyną płową zdawać wyłącznie do punktu skupu BIURKOM - FLAMPOL w m. Krzykaly 28.
  2. Pozyskane dziki zdawać do chłodni Inspekcji Weterynaryjnej w m. Krzykały 4 lub do innych chłodni Inspekcji Weterynaryjnych.
  3. Ponadto Zarząd Koła postanowił wypowiedzieć umowę z firmą WELES na zdawanie pozyskanej zwierzyny płowej zawartej przez Zarząd Koła w dn. 19.05.2020

Fotka Losowa

image49.jpg