Uchwała Zarządu Koła z dn. 11.05.2021

  1. Zarząd Koła postanowił, że pozyskaną zwierzyną płową zdawać wyłącznie do punktu skupu BIURKOM - FLAMPOL w m. Krzykaly 28.
  2. Pozyskane dziki zdawać do chłodni Inspekcji Weterynaryjnej w m. Krzykały 4 lub do innych chłodni Inspekcji Weterynaryjnych.
  3. Ponadto Zarząd Koła postanowił wypowiedzieć umowę z firmą WELES na zdawanie pozyskanej zwierzyny płowej zawartej przez Zarząd Koła w dn. 19.05.2020

Fotka Losowa

42.jpg